Újabb kori adatbázis Csallóköz (Szlovákia)
1. oldal 2. oldal 3. oldal

Albár
Alistál
Bacsfa
Baka
Balony
Béke
Bögellő
Bős
Csákány
Csallóközcsütörtök
Csallóközkürt
Csallóköznádasd
Csallóköztárnok
Csiliznyárad
Csilizpatas
Csilizradvány
Dercsika
Diósförgepatony és Kisfalud
Doborgaz
Dunaszerdahely