Újabb kori adatbázis További helynévgyűjtemények
1. oldal

Bakonszeg
Szentpéterszeg