A Magyar Névarchívum a Magyar Digitális Helynévtár honlapjával együtt a Magyar Nemzeti Helynévtár részeként működik. Ezen a honlapon az érdeklődők a helyneveket az eredeti forrásuknak megfelelő szövegek formájában érhetik el, de megtalálhatják táblázatos formájú adatbázisokban is.
A Forrásanyagok menüpont alatt a Magyar Nemzeti Helynévtárba bekerült forrásanyagok találhatók meg szövegfájlként. A helynévtárba egyelőre csak nyomtatásban megjelent névgyűjtemények helyneveit vettük fel. Az itt közzétett anyagok különböző módon jöttek létre: vannak közöttük a szerzők, közzétevők által közvetlenül digitális formában átadott fájlok, vannak a nyomtatott forma szkenelése, karakterfelismertetése és manuális korrigálása útján előállított anyagok, és találhatók közöttük a publikált névgyűjtemények begépelésével létrehozott fájlok is. A honlapon való közzététel településenként történik, a települések megyék alá vannak besorolva, annak a közigazgatási állapotnak megfelelően, ahogyan az a gyűjtemények keletkezési idejében, döntően az 1960-as–1980-as években fennállt, s amely rend szerint a helynévanyagokat a megjelent megyei, illetve járási kötetek tartalmazzák. Ha a közzététel valamely tájegységnek megfelelően történt, a települések a szerint vannak besorolva. Az egyes anyagok felépítésére, elrendezésére, a bennük alkalmazott rövidítésekre vonatkozó információk a Háttérinformációk menüpont alatt találhatók meg.
A Magyar Névarchívum adatbázis menüpont alatt a Forrásanyagokban található helynevek és a rájuk vonatkozó információk táblázatos formájú adatbázisban vannak elrendezve. Az adatbázisok egységes szerkezetűek, és ugyanolyan elrendezésben találhatók meg, mint a Forrásanyagok menüpont alatti anyagok. Az adatbázisban a fentiekkel azonos szerkezetű, különálló egységben kaptak helyet a korai, 1350 előttről származó helynévadatok. Az Excel formátumú táblázatok alapvetően kétféle információt tartalmaznak. Az elöl álló mezők a közzétételnek megfelelő filológiai információkat tartalmaznak, a továbbiak pedig a nevekhez kapcsolódó nyelvészeti-névtani elemzéseket jelenítenek meg.
Mivel az adatbázis folyamatos fejlesztés alatt áll, a Forrásanyagok között vannak olyanok, amelyeknek még nem készült el az adatbázis-változata, és az adatbázis egyes egységei is a feldolgozottság különböző fokát mutatják a mezők kitöltöttségét illetően.
A Magyar Névarchívum honlapja emellett törekszik más, onomasztikai tárgyú tudományos adatbázisok és publikációk digitális formában való összegyűjtésére és tematikus rendben való közzétételére is. A További helynévi adatbázisok, a Kutatási segédletek és Helynévszótárak alatt egyéni kutatói munkák, ill. kutatócsoportok tevékenységének eredményei találhatók meg.
A tudományterület művelőitől örömmel fogadunk a honlapon való közzétételre minden olyan további adatbázist, amely mások kutatásait is segítheti.


dr. Hoffmann István és dr. Tóth Valéria, a honlap szerkesztői