Újabb kori adatbázis Szatmár megye (Románia)
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal

Tasnádszántó (Santău)
Tasnádszarvad (Sărăoad)
Tasnádszilvás (Silvaş)
Turc (Turţ)
Túrterebes (Turulung)
Túrterebeshegy (Turulung Vii)
Ugocsakomlós (Comlăuşa)
Újnémet (Unimăt)
Vámfalu (Vama)
Vetés (Vetiş)
Vezend (Vezendiu)


Belépés munkatársaknak