A Magyar Névarchívum honlapját 1998-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy ennek révén a humán tudományokban is egyre nagyobb teret nyerő digitális kultúra eszközeivel segítsük a magyar névtudományi kutatások fejlődését. Ezt a feladatát a honlap elsősorban azzal igyekezett megvalósítani, hogy on-line formában tette elérhetővé a tudományterületet érintő publikációk egy részét. A névkutatás fejlődése és a digitális kultúra egyre fokozódó térhódítása azonban szükségessé tette a névarchívum honlapjának alapos megújítását. Erre a Magyar Digitális Helynévtár létrehozásával párhuzamosan a TÁMOP által támogatott pályázati program (4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007) keretében kerülhetett sor.
A Magyar Névarchívum honlapja továbbra is törekszik az onomasztikai tárgyú tudományos publikációk digitális formában való összegyűjtésére és tematikus rendben való közzétételére. Emellett azonban egyre nagyobb súlyt helyezünk a névtani céllal készült adatbázisok megjelenítésére is. Ez a törekvés a különböző szempontok szerint feldolgozott forrásanyagoknak a publikussá tételével megítélésünk szerint az egyéni kutatómunka hatékonyságát is nagyban növelheti. A honlapon az érdeklődők elé tárjuk a Magyar Digitális Helynévtár forrásanyagait, ehhez kapcsolódnak a Forrásanyagok és a Háttér-információk menüpontok alatt található dokumentumok is. A Szótárak, a További helynévi adatbázisok és a Kutatási segédletek alatt egyéni kutatói munkák, ill. kutatócsoportok tevékenységének eredményei találhatók meg.
A Magyar Névarchívum honlapját a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke mellett létrehozott Nyelv- és Névtörténeti Műhely működteti. A honlapot Tóth Teodóra (tothteodora@mnytud.arts.unideb.hu) gondozza. A tudományterület művelőitől örömmel fogadunk a honlapon való közzétételre minden olyan adatbázist, amely mások kutatásait is segítheti. Várjuk továbbá a másutt megjelentetett publikációiknak a pdf formátumú változatát, hogy azok a Szakirodalmi adatbázis-ba bekerülve erről a honlapról is elérhetővé váljanak a felhasználók számára.
dr. Hoffmann István és dr. Tóth Valéria, a honlap szerkesztői